Mittarilukemat

Mittarilukemat ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa  s-postilla sihteerille pyhtaanvok@gmail.com

Lasku ei sisällä enää pyyntöä mittarilukeman lähettämisestä. Vuoden alussa tarkistetaan keneltä mittarilukemaa ei ole saatu edellisenä vuonna ja heille lähetetään erillinen muistutus asiasta. Tästä aiheutuu osuuskunnalle olettavasti ylimääräisiä kustannuksia joten siksikin on tärkeätä, että lukemat ilmoitetaan säännöllisesti.

Mikäli taloudessa tapahtuu merkittävää muutosta vedenkulutuksessa (esim. henkilöitä muuttaa sisään tai pois) on hyvä ilmoittaa vielä erikseen lukema ja kertoa mikäli kulutusarviossa on tapahtunut muutos niin se saadaan seuraavaan laskuun tasattua ja arvio laskettua uutta kulutusta vastaavaksi.

Tämän lisäksi tulevaisuudessa isännöitsijä tulee kiertämään kaikki mittarit läpi tarkastaen lukeman ja sinetin. Tästä ilmoitetaan asiakkaille erikseen ennakkoon.

Pyhtään Vesiosuuskunnan alueella on aloitettu osuuskunnan toimesta vanhojen vesimittareiden uusiminen 2017. Mittarit uusitaan vanhimmasta lähtien n. 30 mittaria vuodessa. Tällä hetkellä mittareiden uusinta on menossa Purolan alueella. Osuuskunnan toimesta suoritetun mittarin vaihto ei aiheuta osakkaalle kustannuksia. Isännöitsijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen kun vaihto on ajankohtainen sopiakseen vaihtoajankohdan.